test

Bedrijfspanden

This article is translated by Google Translate, for a more accurate version of the article click here to go to the English version

WAAROM ZAKEN DOEN IN MALTA?

De zakelijke voordelen van Malta zijn duidelijk. Tijdens de afgelopen 40 jaar, heeft het land een indrukwekkende staat van diensten behaald als het gaat om het aantrekken van buitenlandse investeerders naar Malta. Deze investeerders blijven in Malta om opnieuw te investeren in de productie en service faciliteiten op het eiland. Hoe heeft Malta dit bereikt? Door met succes arbeid te verplaatsen op basis van de kennis gebaseerde industrie en daarmee het aantrekken van directe buitenlandse investeringen uit landen als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten. Het gunstige industriële klimaat en de pro-business van Malta zijn pijlers waarop buitenlandse bedrijven hun succes hebben gecreerd in Malta.
Directe arbeidskosten houden zich ook goed tegen de 30% tot 50% in oude EU-lidstaten. Echter, wanneer de arbeidskosten, productiviteit en arbeidsuren bij elkaar worden meegewogen, is het beeld nog beter. Personeelsbestand van Malta wordt dan goedkoper dan dat van alle gevestigde EU-economieën. Als de sociale lasten, andere belastingen en werkgelegenheid worden toegevoegd in de totale arbeidskosten van Malta dan zijn deze concurrerend met de nieuwe EU-lidstaten en aanzienlijk lager dan de gevestigde EU-leden.
De Maltese arbeidsverhoudingen-wet volgt het Britse systeem. De winkel steward vertegenwoordigt de vakbond op werkvloer niveau en collectieve onderhandelingen worden uitgevoerd op ondernemingsniveau. Stakingen en werkonderbrekingen zijn er alleen in zeldzame gevallen. De juridische structuur, boekhoudkundige praktijken en het handelsklimaat zijn het zelfde als in de UK,net als het onderwijssysteem.
Er is ook een sterke nationale betrokkenheid bij het aantrekken van buitenlandse investeringen. In Malta zijn er geen beperkingen op directe buitenlandse investeringen, zodat het voor bedrijven niet nodig is om samen te werken met een lokaal bedrijf. Tevens heeft het land jarenlange ervaring in de buitenlandse directe investeringen en zakelijke activiteiten, waardoor het nog makkelijker en sneller is voor beleggers om aan de slag te gaan.
Andere redenen die Malta aantrekkelijker maken zijn:

• Hoge niveaus van de productiviteit en winstgevendheid van de investeringen.
• Kwaliteit intensieve industrieën, gesteund door gekwalificeerd, flexibel en meertalig personeel.
• Internationale kosten concurrentievermogen.
• De beschikbaarheid van industriële bedrijven tegen concurrerende kosten.
• Incentive pakketten.
• Engels en Italiaans talige locals met een goede kennis van het Frans, Duits, Arabisch en andere talen.
• Hoge professionaliteit in de zakelijke dienstverlening en de steun van Malta Enterprise en Financiën: gerichte autoriteiten die dienen als one-stop-shop voor alle beleggers.
• economische, politieke en sociale stabiliteit.
• gezonde en veilige omgeving.
• Uitstekende educatieve faciliteiten.

BELASTINGEN

De vennootschapsbelasting verschuldigd in Malta bedraagt ​​35%. Malta heeft een enkele verrekeningsstelsels die de dubbele belasting op bedrijven en aandeelhouders respectievelijk verminderd. In feite, individuele aandeelhouders krijgen een vergoeding van 6/7 op een betaalde belasting in Malta bij uitkering van dividenten. Dit maakt het effectieve belastingtarief in Malta 5%.
Een bedrijf dat in dergelijke sectoren acteert kunnen belastingkredieten krijgen gelijk aan 30% of 50% (afhankelijk van de grootte) van ofwel de kosten van kapitaalinvesteringen inclusief fabrieken, machines en apparatuur of van 2 jaar het loon van bepaalde medewerkers.
Bovendien kan belastingschuld verder worden verminderd door middel van een mechanisme van belastingkredieten dat Malta Enterprise subsidueerd aan ondernemingen in bepaalde sectoren.

OVEREENKOMSTEN INZAKE DUBBELE BELASTING

Malta heeft belastingverdragen met meer dan 65 landen, dit is geprikkeld om de Maltese nationale wetgeving te verbeteren. De meeste van deze verdragen zorgen voor dergelijke winsten in Malta en zijn ofwel vrijgesteld van belasting in het land van vestiging van de belegger, of dat een dergelijk land een belastingkrediet zal verzorgen waardoor de Malta belasting bespaard blijft als gevolg van de stimuleringsmaatregelen Malta biedt. Overeenkomsten met 15 andere landen worden momenteel afgerond.

ROYALTY-INKOMSTEN UIT OCTROOIEN

Deze regeling geeft fiscale voordelen voor personen (particulieren en ondernemingen) die de rechten op gepatenteerde intellectuele eigendom bezitten en inkomsten ontvangen in de vorm van royalties.
Het doel van dit initiatief is om de onderzoekers te stimuleren om intellectueel eigendom te exploiteren door middel van het geven van licenties van gepatenteerde kennis. Deze regeling zou ook investeringen in onderzoek en kenniscreatie en de exploitatie van intellectuele eigendom kunnen bevorderen.

RESEARCH & amp; ONTWIKKELING belastingkredieten
Heffingskortingen zijn beschikbaar voor ondernemingen die investeren in Industrial Research & amp; Experimentele ontwikkeling. Het belastingkrediet percentage is gerelateerd aan de grootte van de onderneming. Daarnaast worden er bonussen verstrekt aan ondernemingen die deelnemen aan gezamenlijke projecten met andere partners uit de industrie en onderzoeksinstellingen. In aanmerking komende kosten zijn onder meer:
• De lonen van onderzoekers en technici;
• Afschrijving kosten van apparatuur en uitrusting;
• Kosten van materiaal, leveranties en dergelijke producten, speciaal gekocht voor het onderzoek;
• Uitbesteed onderzoek;
• Kosten voor de aankoop van technische kennis en octrooien.

INVESTERINGSSTEUN HEFFINGSKORTINGEN

Deze regeling is vooral gericht op het aantrekken van nieuwe investeringen en de bevordering van het uitbreiding of de diversificatie van bestaande bedrijven. Deze regeling is beschikbaar voor alle sectoren behalve specifiek maritieme, opleiding en niet-Maintenance Repair & amp; Revisie luchtvaart diensten.
In aanmerking komende ondernemingen, zoals gedefinieerd is in het leidraad document van deze regeling, kunnen profiteren van belastingkredieten berekend als een percentage van de waarde die is ingesteld op basis van de omvang van de onderneming. De begunstigden zijn ondernemingen die actief zijn in de productie, ontwikkeling van ICT-activiteiten, call centers, farmacie, biotechnologie, filmen en audiovisuele industrie.
Belastingkredieten worden berekend als een percentage van ofwel de waarde van investeringen of de waarde van het loon van 24 maanden voor nieuwe banen gecreëerd als gevolg van een investeringsproject.
De belastingkredieten die niet worden gebruikt tijdens een bepaald jaar worden overgedragen naar de volgende jaren.

Search Property By Reference

×
Check

Account Verification

×

We have sent email to [email protected] to confirm the validity of your email address.