Import av personliga tillhörigheter

EU-medborgare med ursprung från ett EU-land kan fritt införa sitt personliga bohag utan några begränsningar med undantag för vapen av något slag. Fordon anses ej som en del av ens bohag, och därför betalas en registreringsskatt vid införandet av fordon.
Medborgare i andra stater måste på något sätt bevisa att de faktiskt skall flytta till Malta för att fritt kunna införa sina tillhörigheter utan att betala några avgifter.
www.gattshipping.com

Import av bilar

 • Vid flyttning till Malta är begagnade bilar (dvs. bilar mer än 6 månader gamla eller bilar som gått mer än 6000 kilometer) som har sitt ursprung i andra EU-stater inte föremål för moms på kostnaden (CIF), men däremot föremål för fullständig registreringsskatt och moms.
 • Nya bilar som kommer från EU-länder, är föremål för moms på CIF (Kostnaden, Försäkring, Frakt), registreringsskatt och moms. Bilar som importeras från länder utanför EU beläggs även med tull.
 • Ägare av begagnade bilar är tvungna att anmäla fordonets ankomst till Licencing and Testing Directorate (LTD) inom 1 vecka efter ankomsten. Inom 1 månad efter ankomsten måste fordonet ha registrerats hos LTD.
 • Registreringsskatten beror på motorn storlek. Vid registreringstillfället behöver ägaren presentera ett lokalt besiktningsbevis. Försäkringsbevis och den ursprungliga loggboken. När det gäller nya bilar krävs en kopia av fakturan och ett intyg om överensstämmelse.
 • http://www.maltatransport.com/en/ltd/motorvehicles/registration/registrationtax.shtml?s=D5A5B4A5-7D6509121535-3417
 • www.maltatransport.com/en/AFTPFRVehicles.pdf

Import av husdjur

Det finns ett speciellt pass för köttätande sällskapsdjur (hundar, katter, illrar) som gäller vid införsel av sällskapsdjur till Malta. Med passet slipper djuret sitta i karantän. Förutsättningen är att sällskapsdjuret kommer från ett annat kvalificerat land och att krav stipulerade i ”Legal Notice 169/2001” är uppfyllda. Passet gäller inte för andra sällskapsdjur.
Följande krävs för att föra in ett sällskapsdjur till Malta:

 • Ett speciellt pass för sällskapsdjur som visar att djuret har ett mikrochip för identifiering, nödvändiga vaccinationer och att rätt blodprover har tagits.
 • Ett officiellt intyg, undertecknat och stämplat av en veterinär, som visar att sällskapsdjuret har behandlats mot bandmask och fästingar samt ange datum och tidpunkt för behandlingen.
 • Ett officiellt intyg som intygar att sällskapsdjuret inte varit utanför kvalificerade länder.
  Ägarna rekommenderas starkt att skaffa alla nödvändiga intyg innan de reser. Inklusive eventuella intyg som krävs för inresa i andra länder.

Sällskapsdjur kan inte komma till Malta förrän minst sex kalendermånader efter den dag veterinären tog det blodprov (sieroneutralization titre test) som påvisar att djuret ej har rabies.

Alla köttätande sällskapsdjur som kommer till Malta från land som inte uppfyller kraven för det speciella passet för sällskapsdjur, inklusive Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Slovakien och Slovenien kommer automatiskt att hållas i karantän under sex kalendermånader.
Sällskapsdjur som kommer till Malta från kvalificerade länder utan geografiska gränser (t.ex. Storbritannien, Irland, Australien, Nya Zeeland), som har vaccinerats mot rabies men inte tagit ett blodprov, eller på annat sätt inte uppfyllt den sex månaders period som krävs efter blodprovet, kommer att hållas i karantän i 21 dagar. Dessa sällskapsdjur får föras in till Malta tidigast 21 dagar efter rabiesvaccineringen.
För sällskapsdjur som kommer till Malta krävs en importlicens som utfärdas av avdelningen för livsmedel och veterinärfrågor i Albertown, Marsa – tel: 356 21225638 anknytning 371 (www.veterinary.gov.mt, e-post: [email protected])

MENU