test

Importeren van eigen bezittingen

EU-burgers van andere EU-lidstaten mogen zonder belemmering hun inboedel overbrengen met uitzondering van vuurwapens en welke andere wapens dan ook. Auto’s worden niet tot de inboedel gerekend en een registratiebelasting wordt geheven wanneer men in Malta komt wonen en een auto invoert.
Inwoners van andere landen moeten kunnen bewijzen dat zij in Malta komen wonen om hun persoonlijke eigendommen in te kunnen voeren zonder daarover belastingen te hoeven betalen.
www.gattshipping.com

Invoer van auto’s

  • Wanneer men in Malta komt wonen en men vanuit een EU-lidstaat een gebruikte auto invoert (ouder dan zes maanden of met meer dan 6000 km op de teller), is deze auto niet onderhavig aan BTW over de aankoopprijs (CIF). Echter, voor een ingevoerde auto moet wel een registratiebelasting verhoogd met BTW betaald worden.
  • Nieuwe auto’s afkomstig uit EU-lidstaten zijn onderhavig aan BTW over de CIF-waarde en registratiebelasting verhoogd met BTW. Auto’s uit andere landen dan EU-lidstaten zijn tevens onderhavig aan douanerechten.
  • Eigenaren van gebruikte auto’s dienen hun voertuig binnen één week na aankomst op Malta aan te melden bij het Licencing and Testing Directorate (hierna genoemd LTD), de instantie die verantwoordelijk is voor kentekens en APK-keuringen. Binnen één maand na aankomst dient de auto geregistreerd te zijn bij het LTD.
  • De registratiebelasting kent minimumwaarden afhankelijk van de motorinhoud van de auto. Ter registratie van een gebruikte auto dient de eigenaar ook een APK-goedkeuring te overleggen (VRT Certificate), een geldige verzekeringspolis en de originele kentekenbewijzen. In geval van nieuwe auto’s dient een kopie van de rekening en een conformiteitscertificaat te worden overhandigd.
  • http://www.maltatransport.com/en/ltd/motorvehicles/registration/registrationtax.shtml?s=D5A5B4A5-7D6509121535-3417
  • www.maltatransport.com/en/AFTPFRVehicles.pdf

Importeren van huisdieren

De Maltese wet (Pet Travel Scheme) staat het invoeren zonder quarantaine verplichting toe van bepaalde vleesetende huisdieren (honden, katten, fretten) uit in aanmerking komende landen, zolang de betreffende wettelijke bepalingen (Legal Notice 169/2001) worden geëerbiedigd. De wet is niet van toepassing op andere dieren.

De volgende vereisten gelden voor invoer van huisdieren in Malta:
Een officieel certificaat van het Pet Travel Scheme dat aantoont dat het betreffende huisdier een microchip draagt, ingeënt is en een bloedtest heeft ondergaan.
Een officieel certificaat getekend door en voorzien van een stempel van een dierenarts, dat aantoont dat het betreffende huisdier behandeld is tegen lintworm en teken, met de datum en tijd van de behandeling.
Een officiële verklaring dat het betreffende huisdier nooit buiten de in aanmerking komende landen geweest is.
Huisdierbezitters wordt ten zeerste aangeraden om alle noodzakelijke certificaten in bezit te hebben voordat men op reis gaat, inclusief die certificaten die nodig zijn om andere landen binnen te mogen.
Huisdieren mogen Malta niet binnenkomen als niet ten minste zes kalendermaanden verstreken zijn na de datum dat een dierenarts een bloedmonster genomen heeft dat een positief resultaat van de serumneutralisatietest heeft opgeleverd.
Huisdieren die afkomstig zijn uit een niet in aanmerking komend land ten aanzien van de wet Pet Travel Scheme, inclusief Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slowakije en Slovenië, zullen automatisch voor zes kalendermaanden in quarantaine gesteld worden.
Huisdieren die afkomstig zijn uit een in aanmerking komend land zonder geografisch grenzen (zoals Engeland, Ierland, Australië, Nieuw-Zeeland) die gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid maar nog geen bloedtest hebben ondergaan, of anderszins niet hebben voldaan aan de vereiste periode van zes maanden volgend op de bloedtest, worden voor 21 dagen in quarantaine gesteld. Deze huisdieren mogen in Malta ingevoerd worden ten minste 21 dagen na de vaccinatie tegen hondsdolheid.

Om huisdieren naar Malta in te voeren is een importvergunning nodig, die wordt afgegeven door de Food and Veterinary Regulation Division in Albertown, Marsa, telefoon +356 21225638 tst. 371
www.veterinary.gov.mt e-mail : [email protected]

Search Property By Reference

×
Check

Account Verification

×

We have sent email to [email protected] to confirm the validity of your email address.