ALGEMENE PROCEDURES

Ons netwerk van volledig geïntegreerde vestigingen en afdelingen zorgt ervoor dat elk van de duizenden woningen in onze portefeuille snel opgevraagd kan worden door iedere klant. Op het moment dat wij bekend zijn met uw voorkeuren, wensen en budget, kunnen wij u een selectie huizen laten zien waarvan wij denken dat die het beste bij u past.

Indien u zich niet in Malta bevindt, kunt u op onze website een aantal potentiële huizen bekijken. Die selectie is echter niet compleet en wij raden u dan ook aan om contact met ons op te nemen. Wij kunnen u dan professioneel advies geven en u meer mogelijkheden laten zien. Mocht u besluiten om Malta te bezoeken, dan kunnen wij een passende accomodatie voor u regelen gedurende uw bezoek in Malta of Gozo. Uiteraad regelen wij ook de bezichtigingen van de door u gekozen woningen.

Vastgoed kopen in Malta is erg veilig en eenvoudig. Wanneer er een huis is uitgekozen en de prijs en voorwaarden overeengekomen zijn, wordt er een voorlopig contract/verkoopbelofte getekend tussen de koper en verkoper. Deze overeenkomst bindt beide partijen om het pand te kopen/verkopen volgens de overeengekomen voorwaarden en bepalingen. De ondertekening van het eindcontract is echter altijd afhankelijk van het eigendomsonderzoek door de notaris en de afgifte van de relevante koopvergunningen. De overeenkomsten en contracten worden in het Engels opgesteld.

Ondertekening van het voorlopige contract houdt tevens in dat er een geldbedrag ten hoogte van 10% van de koopprijs als borg wordt gestort bij de makelaar of notaris. De verkoper heeft recht op deze borg, indien de koper besluit zonder enige geldige wettelijke reden van de koop af te zien.

Het voorlopige contract is in het algemeen drie maanden geldig (zoals de wet bepaaldt) of zo lang als beide partijen gezamenlijk hebben afgesproken. In de tussenliggende periode van het tekenen van het voorlopige contract en het eindcontract, zal de door de koper in de hand genomen notaris het noodzakelijke eigendomsonderzoek doen en indien nodig de aanvraag indienen voor de koopvergunning bij het Ministerie van Financiën.

Wanneer de vergunning wordt afgegeven en het onderzoek naar het eigendomsrecht van de verkoper positief is afgesloten, kan het definitieve contract worden getekend, waarbij de verkoopakte wordt opgesteld door de notaris van de verkoper. Het resterende bedrag van de koopprijs, leges en notariskosten wordt betaald als het eindcontract getekend wordt en het eigendom leeg wordt opgeleverd aan de koper (1% van de leges moet worden betaald bij het tekenen van het voorlopige contract).

KOSTEN

Kosten verbonden aan het kopen van onroerend goed:

Leges voor documenten – 5%
Notariskosten – (ongeveer 1% tot 3%)
Onderzoek en registratie – €475 (ongeveer)
Leges Ministerie van Financiën – €235

N.B. De koper is verantwoordelijk voor de betaling van de bovenvermelde onkosten, terwijl de makelaarskosten voor rekening komen van de verkoper.

VOORWAARDEN VOOR HET KOPEN VAN ONROEREND GOED

Personen die GEEN inwoner zijn van een Europese lidstaat mogen onroerend goed kopen nadat ze de benodigde vergunning (AIP-vergunning) hebben gekregen, volgens artikel 246 van de wet van Malta van het Ministerie van Financiën, tenzij ze onroerend goed kopen in speciaal aangewezen gebieden.

Inwoners van alle EU-lidstaten, inclusief inwoners van Malta die korter dan 5 opeenvolgende jaren in Malta hebben gewoond, hebben een AIP-vergunning nodig om onroerend goed te kopen als tweede verblijf, bijv. een vakantiewoning.

De betreffende vergunning wordt in het algemeen binnen zes weken afgegeven, onder de volgende voorwaarden:

De waarde van het te kopen onroerend goed moet hoger zijn dan € 104,000 voor appartementen en € 173,130 voor huizen. Deze waarden zijn verbonden aan een prijsindex en kunnen derhalve herzien worden.
Het eigendom mag uitsluitend als woning gebruikt worden door de aanvrager en zijn/haar familie. De voorwaarde vervalt als de aanvrager de betreffende vergunning toegewezen krijgt om het eigendom te verhuren (Zie uw eigendom verhuren).
Het gekochte onroerend goed mag niet worden verkocht of anderszins worden gesplitst in meer dan een wooneenheid.

De hierboven genoemde personen mogen slechts één onroerend goed bezitten in Malta en Gozo (uitgezonderd in speciaal aangewezen gebieden waar men meer dan één onroerend goed mag kopen). Op het moment dat de aanvrager een object heeft gekocht in Malta en een ander onroerend goed wenst te kopen (en het eerste huis is verkocht), is dit enkel toegestaan als de betreffende vergunning is verkregen bij het Ministerie van financiën. Vergunningaanvragen om een ander onroerend goed te kopen worden in het algemeen enkel toegewezen als het eerste huis is verkocht.

Burgers van alle EU-lidstaten die LANGER dan de vereiste minimumperiode van vijf achtereenvolgende jaren in Malta hebben gewoond voor de datum van aanschaf van het onroerend goed, mogen zonder belemmering meer dan één onroerend goed aanschaffen zonder dat de verplichting bestaat een vergunning aan te vragen.

EU-burgers die KORTER dan de vereiste minimumperiode van vijf achtereenvolgende jaren in Malta hebben gewoond voor de datum van aanschaf van het onroerend goed, maar het voornemen hebben om hun primaire woning in Malta te kopen, d.w.z. in Malta te komen wonen, hebben geen vergunning nodig volgens Artikel 246. Tevens hebben zij geen vergunning nodig om onroerend goed te kopen voor hun bedrijfsactiviteiten of voor de levering van diensten.

Speciaal aangewezen gebieden: Malta en Gozo gaan prat op een uitstekende selectie luxueuze bouwprojecten die door de plaatselijke autoriteiten zijn aangemerkt als speciaal aangewezen gebieden, waarvoor absoluut geen beperkingen gelden met betrekking tot aankoop door buitenlanders.

Verspreid over de twee eilanden vertegenwoordigen deze gebieden recentelijk ontwikkelde projecten die zijn bedoeld om te voorzien in woonhuizen in het hoogste marktsegment, vaak bestaande uit een cluster van appartementen, maisonnettes en penthouses die met een gemeenschappelijk thema zijn gebouwd op een groot stuk land, vaak met toegevoegde waarde in de vorm van de locatie, voorzieningen en afwerking. Hiertoe behoren onder andere Portomaso en Pendergardens in St Julians, Tigne Point en Fort Cambridge in Sliema, woningen in Fort Chambray en Kempinsky in Gozo, Tas-Sellum Village in Mellieha, St Angelo Mansions in de Vittoriosa Marina, Ta’ Monita en Metropolis Buitenlanders (EU en niet-EU) kunnen binnen projecten in speciaal aangewezen gebieden zo veel eenheden kopen als ze willen, zonder dat ze een AIP-vergunning nodig hebben. Daarom gelden de bovengenoemde voorwaarden niet voor dergelijke aankopen.

AANKOOP DOOR GROEPEN

Een formeel in het leven geroepen groep van mensen, anders dan een commerciële vennootschap, gevestigd in en handelend vanuit een EU-lidstaat mag zonder belemmering onroerend goed aanschaffen voor het doel waarvoor zij is opgericht. De voorwaarde hiervoor is dat zij bestuurd wordt door burgers uit een EU-lidstaat die reeds vijf jaar onafgebroken in Malta wonen.

Een commerciële vennootschap gevestigd in en handelend vanuit een EU-lidstaat (inclusief Malta dus) mag zonder belemmering onroerend goed aanschaffen voor het doel waarvoor zij is opgericht, zolang het bestuurd wordt door een burger (of burgers) uit een EU-lidstaat die reeds vijf jaar onafgebroken in Malta woont (wonen) en die tenminste 75% van het aandelenkapitaal bezit(ten).

Elke andere groep van mensen dient een vergunning aan te vragen, die alleen wordt toegekend als het onroerend goed gebruikt gaat worden voor projecten in de industriële of toeristische sector, of als een bijdrage aan de ontwikkeling van de Maltese economie.

Een vergunning voor de aankoop kan worden geweigerd wanneer het betreffende onroerend goed van historisch belang geacht wordt. Hypotheekaanvragen voor de aanschaf van onroerend goed kunnen bij elke bank in Malta worden ingediend.

MENU