Residentie in Malta

Maak van Malta en Gozo uw permanente woonplaats – Malta is een ideale plaats om te wonen. Naast het aangename klimaat, de veilige omgeving en de gastvrije, Engelssprekende bevolking, biedt Malta diverse voordelen aan personen die een woning in Malta en Gozo willen kopen.

Men kan zich vestigen in Malta volgens de wet van 2004 (Residents Scheme Regulations) via een vergunning van het belastingkantoor (Inland Revenue Department). De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd zolang elk jaar aan zekere voorwaarden wordt voldaan. Vergunninghouders mogen dan voor onbepaalde tijd in Malta wonen en zonder verdere formaliteiten Malta binnenkomen en verlaten wanneer zij dat wensen.
Hieronder volgt een lijst van toeslagen en voordelen die de vergunninghouder kunnen toevallen volgens de Residents Scheme Regulations:.

Belastingvoordelen

Een laag proportioneel tarief van inkomstenbelasting van 15% met een belastingplicht van minimaal €4,193 per jaar na aftrek wegens dubbele belastingheffing. Het belastingtarief is berekend over inkomen en vermogenswinst in Malta en over inkomen in het buitenland (exclusief vermogenswinst) overgemaakt naar Malta;
De houder van een permanente verblijfsvergunning is niet belastingplichtig wat betreft wereldwijd inkomen. Over inkomen in het buitenland wordt alleen belasting geheven als het ontvangen wordt in of overgemaakt wordt naar Malta.
Malta’s belastingsysteem voorziet in een aftrek wegens dubbele belastingheffing hetzij vanwege verdragen inzake dubbele belastingheffing wereldwijd afgesloten met een groot aantal landen, hetzij door autonome voorzieningen. Sommige naar Malta overgemaakte buitenlandse inkomens kunnen in aanmerking komen voor een verminderd tarief van bronbelasting over buitenlandse heffingen (dit geldt vooral voor individuele personen, rente en royalty’s) of zijn vrijgesteld van buitenlandse heffingen (dit geldt vooral voor privépensioenen en voor sommige vermogenswinsten). De voorwaarden gesteld in ieder afzonderlijk verdrag dat is afgesloten met Malta moeten echter geraadpleegd worden om vast te kunnen stellen of en hoe elke inkomensvorm belast gaat worden.
Geldige verdragen inzake dubbele belastingheffing per 31 december 2007:

AlbaniëDenemarkenLetlandRoemenië
AustraliëEgypteLibanonSlowakije
OostenrijkEstlandLibiëSlovenië
BarbadosFinlandLitouwenZuid-Afrika
BelgiëFrankrijkLuxemburgZweden
BulgarijeDuitslandMaleisiëZwitserland*
CanadaHongarijeNederlandSyrië
ChinaIndiaNoorwegenTunesië
KroatiëItaliëPakistanVerenigd Koninkrijk
CyprusKoreaPolenVerenigde Staten*
TsjechiëKoeweitPortugalIerland
* beperkt tot internationaal scheep en luchtvaartverkeer
Er is geen onroerendzaakbelasting in Malta. Belasting over vermogenswinsten komende uit de verkoop van onroerend goed in Malta bestaat, maar inwoners zijn hiervan vrijgesteld indien zij het onroerend goed als hoofdwoning gebruikt hebben voor een periode van drie achtereenvolgende jaren en het onroerend goed is opgeleverd binnen één jaar nadat het huis verlaten is.

Vergunningsvoorwaarden (Licensing conditions)

U moet wereldwijd ten minste een kapitaal bezitten van €349.406 (of equivalent) of een jaarlijks inkomen hebben van tenminste € 23.294 (of equivalent). De vergunninghouder is tevens verplicht €13.976 per jaar plus € 2.329 voor iedere afhankelijke persoon (inclusief echtgenote/echtgenoot en kinderen) naar Malta in te voeren. Deze minimumbedragen mogen dan niet meer worden uitgevoerd.
Verder dient iedere vergunninghouder (van het Residents Scheme certificate) onroerend goed te kopen of te leasen in Malta met de volgende minimumwaarden:
Aankoop van een appartement:€ 69,881
Aankoop van een huis:€ 116,469
Leasing van een woning:€ 4,193 per jaar
Inwoners van niet-EU-landen moeten ook een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Financiën om onroerend goed te mogen kopen (de AIP-vergunning). Voor deze vergunning gelden hogere minimumwaarden dan die voor permanent verblijf, tenzij het aan te kopen onroerend goed zich in een speciaal aangewezen gebied bevindt. Bekijk onroerend goed dat te koop is in Malta.
Speciaal aangewezen gebieden zijn specifieke projecten waarvan men zo veel eenheden mag kopen als men wil, zonder dat daarvoor een AIP-vergunning nodig is.
De toekenning van de hierboven vermelde vergunning duurt ongeveer drie maanden vanaf aanvraagdatum. Het minimumbedrag aan belastingen dient binnen dertig dagen na toewijzing van de vergunning betaald te worden en zal worden afgetrokken van de belastingaanslag voor het eerste jaar van verblijf. De vergunninghouder moet binnen twaalf maanden na toewijzing van de vergunning in Malta gaan wonen.

Andere bewoners

Elke individuele persoon mag in Malta gaan wonen na dit voornemen binnen drie maanden na aankomst in Malta bekend te hebben gemaakt. Een persoon die in Malta wil komen wonen, moet een formulier (EU of niet-EU) invullen en inleveren bij de immigratiedienst op het politiehoofdkwartier.

De plaatselijke autoriteiten kunnen van dergelijke buitenlandse personen eisen dat ze kunnen aantonen dat ze voldoende middelen hebben om in Malta te wonen zonder het land te belasten.

Iemand kan ook inwoner van Malta worden als hij of zij gaat werken in Malta. Een buitenlander die een betrekking vindt in Malta dient in het bezit te zijn van een werkvergunning, die aangevraagd moet worden door de werkgever.

Belastingen

Voor belastingdoeleinden wordt een individueel persoon normaal gesproken beschouwd als een inwoner van Malta voor een bepaald jaar als hij of zij in dat jaar langer dan 183 dagen in Malta verblijft. Zoals eerder opgemerkt, echter, worden buitenlanders die in Malta wonen niet voor de belasting aangeslagen voor hun wereldwijd vermogen, maar slechts voor hun inkomen en vermogenswinst in Malta en inkomen afkomstig uit het buitenland als dat naar Malta wordt ingevoerd. Vermogenswinst afkomstig vanuit het buitenland is niet belastbaar in Malta, zelfs als het naar Malta ingevoerd wordt. De toepasselijke tarieven voor inkomstenbelasting zijn echter de normale tarieven die ook gelden voor inwoners:

Basis € 11,400Nul
Volgende€ 910015%
Volgende€ 7,50025%
Rest bovenboven € 28,00035%
Belastingtarief ‘ongehuwd’
Basis€ 8,150Nul
Volgende€ 5,85015%
Volgende€ 5,00025%
Rest bovenboven € 19,00035%

Belastingtarief ‘gehuwd’
Schengenzone (Uniforme verblijfsvergunning)
Malta werd in 2007 lid van de Schengenzone. Niet-EU-inwoners kunnen de uniforme verblijfsvergunning krijgen, die wordt verstrekt als men een permanente inwoner is. In dit geval verleent het de houder de mogelijkheid om ten minste drie maanden door de Schengenzone te reizen zonder dat er visa nodig zijn. Om de uniforme verblijfsvergunning aan te kunnen vragen, moet de aanvrager een vaste verblijfplaats hebben in Malta.

Successierechten

Er gelden geen successierechten in Malta. Echter, bij een sterfgeval is de erfgenaam belastbaar voor 5% overdrachtsbelasting over de waarde van het onroerend goed op het tijdstip van overlijden. Indien het onroerend goed tot de gemeenschap van goederen behoort en een van de echtgenoten komt te overlijden, wordt 5% belasting geheven over de helft van de waarde van het onroerend goed.

Deze belasting hoeft niet te worden betaald als de echtelijke woning wordt overgedragen aan de langstlevende echtgenoot, onder voorwaarde dat de langstlevende de woning tijdens zijn/haar leven niet verkoopt.

MENU