Het Malta burgerschap doormiddel van investeren programma

In het eerste kwartaal van 2014 is het Malta individueel inversteerder programma (IIP) ingegaan. Dit programma biedt burgerschap in een EU lidstaat dat stabiel is, neutraal is en gerespecteerd is bindend in een solide investering en een langdurige band met het land. Het programma maakt het mogelijk voor goed gekwalificeerde, geronommeerde buitenlandse individuen en gezinnen (EU en niet-EU nationaliteiten), die een bijdrage leveren aan de economische ontwikkelingen in Malta, burgerschap te verkrijgen in Malta.

Het nieuwe Malta individueel investereerder programma ( ookwel het Maltese burgerschap programma genoemd) is een goede kans voor investeerders om bij te dragen aan de lokale Maltese economy terwijl ze tegelijkertijd gebruik kunnen maken van de voordelen van het Maltese burgerschap. Succesvole kandidaten zullen burgerschap verkrijgen doormiddel van een certificaat van naturalisatie, dit certificaat kan uitgebreid worden zodat ook de families en afhankelijke van de investeerder er in betrokken worden.

De Maltese autoriteiten garanderen een efficient aanmeldingsproces and s’werelds strikste -due diligence-normen en swereld’s strikste controle op de aanmeldingen. Op deze manier kan er met zekerheid gezegd worden dat er alleen maar de beste aanmeldingen doorkomen.

Voordelen

Succesvolle kandidaten zullen het Maltese burgerschap krijgen, wat automatisch betekent dat ze ook het EU-burgerschap zullen verkrijgen. Hierdoor wordt gelijk het recht gegeven om je te vestigen in andere eu staten en Zwitserland. Andere voordelen zijn dat je kan werken of een bedrijf op ka zetten in Malta en dat je zonder Visa kan reizen naar meer dan 160 landen in de wereld waaronder de USA.

Subsidiabiliteitscriteria voor het Malta individueel investeerders programma

De hoofdaanvrager moet minstens 18 jaar oud zijn en mag eventueel aan de aanvraag toevoegen, zijn/haar echtgenoot, kinderen, ouders en grootouders wanneer er voldaan wordt aan de bepaalde vereisten.

Financiele bijdrage

Al de aanvragers en de families die aanvraag doen voor het Malta individueel investeerders programma moeten een bijdrage leveren aan het Nationale Ontwikkelings en Sociale Fonds opgericht bij de overheid van Malta. Deze financiele bijdrage bestaat uit €650.000 voor de hoofdaanvrager en een extra €25.000 per extra afhankelijke, inclusief de echtgenoot en de kinderen. In het geval van kinderen die tussen de 18 en 26 jaar zijn of afhankelijke ouders boven de 55 jaar oud moet er €50.000 betaald worden.

Vastgoed

De aanvrager moet ook inzetten om een verblijf in Malta te behouden voor een periode van tenminste 5 jaar , hetzij door de aankoop van een woning waarvan de minimale waarde hoger moet zijn dan € 350.000 , of door het huren van een woning waarvan de minimale jaarlijkse huur hoger moet zijn dan € 16.000

Obligatie investering

Een investering van € 150.000 in een door de regering goedgekeurd financiële instrument is vereist, die moet worden gehandhaafd voor een periode van minimaal 5 jaar .

Verblijfsstatus

Als het gaat om het kopen / huren van hun eigendom in Malta , krijgen aanvragers van burgerschap in Malta in identiteitskaart. Staatsburgerschap wordt verleend na 12 maanden vanaf de datum van aankoop van onroerend goed of verhuur. Kandidaten hoeven niet 365 dagen in Malta te zijn voordat staatsburgerschap wordt verleend. Residentie wordt gedefinieerd onder de Maltese wetgeving als een voornemen in Malta te verblijven voor een fiscaal jaar , meestal is dit een verblijf van minimaal 183 dagen of de aankoop / verhuur van onroerend goed samen met een bezoek aan Malta .

Deskundig en betrouwbaarheids test

Aanvragers moeten aantonen dat ze in goede reputatie en reputatie en zal een ‘ deskundig en betrouwbaar ‘ test te ondergaan . Ze moeten ook aantonen dat ze niet lijden aan een besmettelijke ziekte .

Geen strafblad

De aanvrager mag geen strafblad hebben. De aanvragers moeten een politie- certificaat , die vervolgens kan worden voorgelegd bij de indiening van de aanvraag , maar vóór de goedkeuring verlenen .Een persoon die een visum heeft aangevraagd maar geweigerd is bij een land waarmee Malta een zonder visum reizen verdrag heeft zal zich niet kunnen aanmelden voor dit programma. Een persoon die wordt beschouwd als een potentiële nationale veiligheidsrisico of reputatierisico , of is onderworpen aan strafrechtelijk onderzoek zal ook niet worden toegelaten om zich aan te melden.

Toepassing en due diligence kosten

Standaard due diligence- tarieven zijn van toepassing als volgt: Voor hoofdaanvrager : EUR 7.500 ; echtgenoten , volwassen kinderen en ouders : EUR 5.000 ; voor kinderen tussen 13 en 18 jaar : 3.000 euro per stuk.

Het programma is beperkt tot de eerste 1800 goedgekeurde aanmeldingen.
De aanvraag zal worden verwerkt door Identity Malta ( een overheidsinstelling ) en is via een lokale Erkende Agent worden ingediend.

Belasting verdiensten gebonden aan het Malta staatsburgerschap Investeringsprogramma

De overname van de Maltese burgerschap onder de IIP zal geen fiscale gevolgen hebben , en zelfs wanneer je woonplaats naar Malta wordt verplaatst , zou men nog steeds de status van een niet – gedomicilieerd persoon en hebben dus een beperkte , gunstige fiscale blootstelling.

Kandidaten die hun woonplaats in Malta hebben en dus bewoners van Malta geworden zijn, zijn verplicht om inkomstenbelasting te betalen over hun wereldwijde inkomen. Persoonlijk inkomen wordt belast tegen progressieve tarieven tot 35 % . Echter, mensen die in Malta wonen , maar waarvan hun woonplaats niet in Malta is zijn alleen verplicht om belasting te betalen over inkomsten die uit Malta komen en de inkomsten (exclusief meerwaarden) die buiten Malta zijn , die worden ontvangen in Malta.

Vermogenswinstbelasting:

Malta legt geen belasting op als het gaat om nalatenschap- of donatie- belasting maar heft wel belasting op meerwaarden van verschillende activa (voornamelijk onroerend goed en aandelen) .Vermogenswinstbelasting wordt niet geheven op de overdracht van onroerende zaken als de persoon van de overdracht de eigenaar is van het pand en het pand bewoont wordt als zijn hoofdverblijfplaats voor een periode van drie jaar en het pand niet ontruimd is voor meer dan een jaar. Anderszins wordt er wel belasting geheven op 0-35 % fiscaal regime op de winst als de woning wordt verkocht binnen de eerste 12 jaar van eigendom of 12 % van de omzet gehouden wordt indien de overdracht geschiedt na 12 jaar van eigendom. Echter, de 12 % uiteindelijke belasting is niet van toepassing indien de individuele eigenaar is niet woonachtig is in Malta .

Malta heeft afspraken gemaakt voor dubbelbelastingverdragen met circa 60 landen en een aantal andere overeenkomsten ondertekend, maar deze zijn nog niet in werking getreden.

Het normale BTW-tarief in Malta is van 18 % . De vennootschapsbelasting bedraagt 35 % , er moet wel mee rekening gehouden worden dat er bijzondere belastingvoordelen gelden voor mensen die niet in Malta wonen en voor niet- gedomicilieerde eigenaren.

MENU