Wereldwijd Vestigingsprogramma

In juni 2013 is het wereldwijde vestigingsprogramma gelanceerd voor niet-EU immigranten, die goede voordelen en gewilde drempels wegneemt. Een zelfde vestigingsprogramma voor EU-inwoners is ook gepubliceerd, meer informatie daarover kan hier gevonden worden.

Het programma samengevat:

Met het wereldwijde vestigingsprogramma moet de waarde van het in Malta gekochte vastgoed ten minste € 275.000,- zijn. Echter, wanneer het vastgoed is aangekocht in het zuiden van Malta of op Gozo, geldt een minimumwaarde van € 220.000,-.

  • Aanvragers komen ook in aanmerking wanneer ze een woning huren tegen een minimumhuur van € 9.600,- op jaarbasis. In het zuiden en op Gozo geldt een minimum van € 8.750,-.
  • Minimale belasting wordt betaald over de eerste € 15.000,- van het inkomen dat Malta binnen komt. Over al het inkomen boven de € 15.000,- dient een vast percentage van 15% te worden betaald.
  • Wanneer men onder dit programma wil vallen, moet met voldoende zorgverzekering hebben afgesloten, men zal niet in aanmerking komen voor gratis staatszorg.
  • Het nieuwe programma voor buitenlanders vervangt het bestaande programma voor mensen met hoog inkomen die van buiten de EU komen.
  • Een standaard applicatie vergoeding van € 6.000,- is van toe passing wanneer een woning wordt gekocht in Malta. Voor het zuiden en Gozo geldt een vergoeding van € 5.500,-.
  • Er zijn geen minimumeisen aan de lengte van het verblijf

Het Wereldwijd Vestigingsprogramma biedt mensen de mogelijkheid hun inkomen in Malta te laten binnenkomen en dus de voordelen van het verblijfschap te benutten.
Om voor het Wereldwijd Vestigingsprogramma in aanmerking te komen, moet men een woning kopen met een minimumwaarde van € 275.000,-. Wanneer de woning wordt aangekocht in het zuiden van Malta of op Gozo geldt een minimun van € 220.000,-.

Buitenlanders die geinteresseerd zijn in het huren van een woning, komen voor het programma in aanmerking wanneer er een minimum van € 9.600,- per jaar wordt betaald aan huur. Maandelijks komt dit neer op € 800,-. Voor het zuiden en Gozo geldt een minimum van € 8.750,- op jaarbasis, wat neer komt op € 730,- maandelijks.

Volgens het programma wordt een vast percentage van 15% belasting geheven op al het inkomen boven de € 15.000,-. Dit inkomen moet wel in Malta worden aangegeven. Men moet minimaal € 15.000,- aan belasting betalen, dit kan ook in een keer vooraf. Voorheen was dit € 20.000,- plus € 5.000,- per ingeschreven persoon.

Aanvragers hoeven niet te voldoen aan een minimumlengte van verblijf in Malta. Echter, men mag niet langer dan 183 dagen per jaar in een andere land.

Betreffende de aanvraagkosten, een standaard tarief is vastgesteld op € 6.000,- voor een woning gekocht op Malta, en op € 5.500,- voor een woning gekocht op Gozo of in het zuiden van Malta.

Aanvragers van het Wereldwijd Vestigingsprogramma zijn ook bevoegd om te werken of een bedrijf te openen in Malta. Ze zullen een vast percentage van 35% inkomstenbelasting betalen. Het eerder genoemde tarief van 15% is van toepassing op inkomen dat in het buitenland wordt gehaald en wordt gedeclareerd in Malta.

Met het Wereldwijd Vestigingsprogramma, buitenlandse immigranten, en iedereen die ze meenemen, moeten gedekt worden door een zelf af te sluiten zorgverzekering. Een aparte notitie is te verwachting later in het jaar, om het programma voor mensen van binnen de EU van kracht te laten gaan.

Sprekend bij de lancering van dit programma, zei Staatssecretaris van Economie Edward Zammit Lewis: “Dit nieuwe programma is gemaakt specifiek voor de wensen en behoeften van niet-EU en niet-EEA immigranten. Het is de intentie van de overheid op te kijken naar alle programma’s die Malta heeft en wanneer nodig deze aan te passen om de aantrekkelijkheid te bevorderen.”

De regering wil ook de aanvraagproceduren vergemakkelijken door een concept te introduceren dat een vereiste voor de aanvrager verschijnt wanneer deze zich aanmeldt voor het programma. De regering heeft toegezoegd iedereen alle steun en hulp te bieden die men nodig heeft bij het completeren van de aanvraag.

MENU