The High Net Worth Individual Residency Scheme

I september 2011 antogs en ny uppehållsform på Malta, som ger särskild skattestatus riktad mot förmögna privatpersoner. Systemet kallas High Net Worth Individual Residency Scheme och ger individen rätt att betala skatt till den fördelaktig skattesats av 15 % på utländska inkomster och även ta del av dubbelbeskattningslättnader. Dock finns det en minimiskatt som måste betalas årligen.

MENU